tel: 465 385 111, email: podatelna@lanskroun.eu

Formuláře

Stavební úřad

Pro vyplnění formuláře použijte program Adobe Acrobat Reader.

ID Název Typ
0801 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby PDF
0801/1 Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - word DOCX
0802 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF
0802/1 Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území - word DOCX
0803 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF
0803/1 Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území - word DOCX
0804 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku PDF
0804/1 Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku - word DOCX
0805 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF
0805/1 Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu - word DOCX
0806 Žádost o vydání společného povolení PDF
0806/1 Žádost o vydání společného povolení - word DOCX
0807 Oznámení záměru PDF
0807/1 Oznámení záměru - word DOCX
0808 Ohlášení stavby PDF
0808/1 Ohlášení stavby - word DOCX
0809 Žádost o stavební povolení PDF
0809/1 Žádost o stavební povolení - word DOCX
0810 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora PDF
0810/1 Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora - word DOCX
0812 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF
0812/1 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu DOCX
0813 Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF
0813/1 Žádost o povolení předčasného užívání stavby - word DOCX
0814 Oznámení změny v užívání stavby PDF
0814/1 Oznámení změny v užívání stavby - word DOCX
0815 Ohlášení odstranění PDF
0815/1 Ohlášení odstranění - word DOCX
0816 Společné oznámení záměru PDF
0816/1 Společné oznámení záměru - word DOCX
0817 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby PDF
0817/1 Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby - word DOC
0818 Žádost o povolení změny stavby před dokončením PDF
0818/1 Žádost o povolení změny stavby před dokončením - word DOC
0819 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavku na výstavbu PDF
0819/1 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavku na výstavbu - word DOC
0820 Žádost o souhlas (vyjádření) podle § 15 SZ pro speciální stavební úřad PDF
0820/1 Žádost o souhlas (vyjádření) podle § 15 SZ pro speciální stavební úřad - word DOC
0821 Žádost o dodatečné povolení stavby PDF
0821/1 Žádost o dodatečné povolení stavby - word DOC
0823 Prohlášení odborné vedení provádění stavby PDF
0823/1 Prohlášení odborné vedení provádění stavby - word DOC
0824 Prohlášení stavební dozor PDF
0824/1 Prohlášení stavební dozor - word DOC
0825 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí PDF
0825/1 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí - word DOC
0826 Žádost o ověření pasportu PDF
0826/1 Žádost o ověření pasportu - word DOC
0828 Žádost o přidělení čísla popisného PDF
0828/1 Žádost o přidělení čísla popisného - word DOCX
0829 Ohlášení dokončené stavby PDF
0829/1 Ohlášení dokončené stavby - word DOCX
0830 Smlouva o právu k provedení stavby PDF
0831 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku PDF
0831/1 Žádost o vyjádření z hlediska UP k využití pozemku - word DOC
0832 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování PDF
0832/1 Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování - word DOC

„Konsolidace IT ORP Lanškroun“
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09480 Tato veřejná zakázka je financována z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.
IOP

Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 16
ASI informační technologie s.r.o. © 2023