tel: 465 385 111, email: podatelna@lanskroun.eu

Formuláře

Životní prostředí - voda

Pro vyplnění formuláře použijte program Adobe Acrobat Reader.

ID Název Typ
0912 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu pro společné řízení PDF
0924 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod PDF
0927 Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami PDF
0929 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem ZNZL do kanalizace PDF
0930 Žádost o udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona PDF
0931 Žádost o vyjádření PDF
0932 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla PDF
0934 Ohlášení PDF
0935 Žádost o povolení k odběru podzemních vod PDF
0936 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod PDF
0937 žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a stavební povolení k domovní ČOV potřebné PDF
0938 Žádost o závazné stanovisko (podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona) PDF
0939 Pasport studny před rokem 1955 PDF
0940 Žádost o stavební povolení ČOV PDF
0941 Žádost o stavební povolení vodní díla PDF
0942 Žádost o povolení k některým činnostem PDF
0943 Povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občadů (domácnosti) PDF
0944 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových PDF
0945 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních PDF
0946 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti) PDF
0947 Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácnosti) PDF
0948 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 EO PDF
0949 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje PDF
0950 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla PDF
0951 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních PDF
0952 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky pro použití závadných látek PDF
0953 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla PDF

„Konsolidace IT ORP Lanškroun“
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09480 Tato veřejná zakázka je financována z prostředků strukturálních fondů Evropské unie.
IOP

Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 16
ASI informační technologie s.r.o. © 2024